Phạm nhân

 Phạm nhân Dương cơm tên thật  Tẩn Văn Dương sn:2008 Hiện đang thi hành án tại Nhà Tù Côn Đảo lãnh bản án 5 năm vì tội danh huý ma tuý ,đập ...

-->