• Chia sẻ qua Zalo
  • Chia sẻ FB
  • Góp ý & Báo lỗi
  • Bình luận0

oke thi

 

Bài 1

m=int(input('nhập m='))

n=int(input('nhập n='))

t=0

for i in range(m,n+1):

    if i%2==0:

        t=t+i

print(t) 

bài n=int(input(' N= '))

a=[0]*n

for i in range(n):

   a[i]=int(input(f'nhập a [{i}]'))

print('số ln ',max(a))2

 

Tin liên quan

-->